CSALÁDI KRÓNIKÁINK
 

ÜDVÖZÖLJÜK
A JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI
 JANCSÓ CSALÁD HONLAPJÁN
Jelen honlapunkkal  Jancsó Eszter dédanyám családja előtt tisztelgünk.
 

EREDET-ÁGAKNEMESLEVELEKELŐDÖKDANIEL ÁGJAKAB CSFA

Majd 30 év – laikusból lassan amatőrré váló – családkutatás részbeni összefoglalására tesz kísérletet családfánk megjelentetése. Célja elsősorban a további kapcsolódások lehetővé tétele, de nem nélkülözi a munkánk feletti büszkeség indítékát sem.

Kialakulása vélhetően jó példa arra, hogy a kutatásban az egyre szélesebbre nyíló távlatok szükségszerűen maguk után vonják a kutatás rendszerének menet közbeni, alapos átalakítását, amely veszteségekkel, illetve dupla munkával is együtt jár.

Előbb a technikai lehetőségeket kihasználva képekkel gazdagon illusztrált album formátumban készült a családi krónika családonként, először a saját családunk, majd anyáink, nagyanyáink és végül menyeink családjairól.

A szájhagyomány, az irataink és kutatásaink összefoglalásai ezek a  könyvek, a szlovákiai és magyarországi családok kollektív munkájának eredményei, melyeknek első kötete 1993-ban született és íródik azóta is tovább.

Később már WEB lap készítésére is alkalmas
rajzoló programot vettünk igénybe.

Ennek a folyamatnak az eredményét mutatjuk most be az alábbi családok ismertetésével, melyek a Sztrányai családon keresztül egy ősfában, azaz az anyai ágakkal kiegészített családfában egyesülnek.

Ezek a saját családjaink:
a SZTRÁNYAY (Dessewffy, Dubniczky, Inkey, Lengyel, 
Majthényi, Mikovinyi, Pongrácz), a
ZÁNYI,
anyáink, nagyanyáink dédanyáink családjaia KAJÁN , a SKONDA, a SCHREINER, a JANCSÓ. a GLATZ.
                                                                           menyeink családjai:  a GEIGER,  a NEHÉZ.  a CHOVAN.
 
A többi család honlapja elérhető erről a lapról is.     

A családok és krónikáik folyamatosan kerülnek bemutatásra és esetenként aktualizálásra. 

A
program adta megoldásokat próbáltuk maximálisan kihasználni, hiszen lehetőséget ad arra, hogy:

     *  ki-ki a kapcsolódó neveket ill. helyeket könnyen megtalálja,
    
*  a családfán szereplő személyekről összegyűjtött információkat és képeket megismerje,
    
*  minden esetben megtalálja a forrásainkat is, 
    
* nemcsak teljes családfákat hanem esetenként családfa töredékeket is megismerjen és esetleg kapcsolódjon          
     
  feldolgozásunkhoz, 
    
*  az anyai családfákat is hozzákötöttük az alap családfánkhoz, az "ősfa" követelményeinek megfelelően,
    
*  a személyiségi jogokat is figyelembe véve, az élő személyeknek csak a nevét tesszük közzé. 
 

Állapot: 2011 április.

 Sztrányai György és neje  Zányi Ildikó
                                                       
 

Kérjük küldje el észrevételeit, minket érdekel!
Kérdéseire szívesen válaszolunk!
Levélcímünk:    
                                           

Látogatóink száma: