JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI

DÁNIEL ÁG 

 

   
                                                     EREDET-ÁGAKNEMESLEVELEKELŐDÖKJAKAB CSFAKEZDŐLAP
 

Leszármazás        

Eddig ennek a kis családi ágnak 84 tagját ismerjük, melyekből 18-an viselték a Jancsó nevet. Mivel egy Dezső, egy Sándor és egy Lajos leszármazottait nem sikerült megtalálni, nem tudni, hogy a nevet viszi-e tovább valaki ebből az ágból?

A mi családunk Dániel lányának, Eszternek a leszármazottja.
 

 

              Dániel ág története              

 

 Fegyvernek


 

   
  Tiszaroffi kúria 
               
 ma


Tiszaroff 
   

    
Jancsó József és Medveczky Alojzia sírja


Átány/    Szárazbőpuszta Borsosberény

Kisújszállás
Budapest


 

Dániel-ről (1821-1891) tudjuk, hogy Nagy-Enyeden végezte iskoláit. Az 1848/49es szabadságharcban alhadnagyként harcolt, majd a Fegyvernek környéki pusztákon előbb ispánként, majd földbérlőként dolgozott. Végül Fegyvernek főjegyzője lett. 1851-ben Pusztaszakállason megnősült. Felesége a mezőtúri Papp Sára (1832-1873) lett.
Házasságukból 8 gyermek született. Kettő gyermekkorban meghalt. Felnőtt gyermekei:
Géza, József, Etelka, Eszter, Lajos és Dániel Vilmos.

Géza
(1852-1932) Szolgabíró Tiszaroffon, majd 1879-től Jász-Nagykun-Szolnok vármegye  középtiszai járás főszolgabírája, a Tisza-szabályozási Társulat elnöke volt. Az 1893 évi kolera járvány elleni ügyes és szakszerű védekezést szervezett. Érdemei elismeréseként az uralkodótól a Ferenc József-rend lovagkeresztjét is megkapta. Tiszaroffon élt, ahol kúriát építtetett .
Ez a Tisza közeli kúria évtizedekig a család nyaraló helye volt, még Eszter fiainak, unokáinak is.
Felesége Kovács Róza volt. Házasságukból négy gyermek született, de csak
Margit (1898-1976) érte meg a felnőttkort, a férje Tóthy János főhadnagy volt, Két fia  Tóthy Zoltán és Géza a háborúban vagy annak környékén meghaltak. Elvált asszonyként visszatért a tiszaroffi szülői házba. A háború után osztályellenségnek számított. Jövedelme nem volt. Életét rongybabák készítésével és nyelvtanítással tartotta fenn.
A családból ő volt a kúria utolsó lakója.

József
(1856-1907) gazdatiszt volt Tiszaroff-Verestanyán. Felesége Medveczky Aloizia (1865-1936). Gyermekei közül Sándor (1895- ) és Etelka (1897-1950)  és Anna (1901-1902) ismert,
Sándor felesége Kacskó Klára volt. Tiszaroffon csak Julianna (1929-) leányuk született. Tovább nyomuk ott nincs, feltehetően elköltöztek onnan..
Etelka Ary Lajos felesége lett. Gyermekeit Kisújszálláson születtek. Később Tiszaroffon vegyeskereskedésük volt, melyet a háború után elvettek. Tiszaroffi öregtemetőben nyugszanak. Gyermekeik:  Sándor, Ilona és Lajos gyermekük ismert.

Etelka (1861-+)
Etelka (1864-+)

Eszter (1858-1909)  Erdélyben leánynevelő intézetben nevelkedett majd Sztrányay Imre felesége lett.
Férjhezmenetele után Átány/Szárazbőpusztán éltek, ahol férje gazdatisztként dolgozott. A XIX.század végén Nógrád megyébe, Borsosberénybe kerültek, ahol férje   gazdatisztként, később földbérlőként, majd részben  saját birtokon gazdálkodott.
Kilenc gyermekükből öt érte meg a felnőttkort (Miklós, György, Ilona, Mária, Margit).
Viszonylag korai halálát egy oleanderes virágláda megemelése következtében előállt belső vérzés okozta. Legkisebb leánya ekkor még csak 14 éves volt. Nővérei nevelték fel.
Leszármazottai a Sztranyay családfában folytatódnak napjainkig.
             
Lajos (1866-1918) Gazdatiszt volt Kisújszálláson. Felesége: Urbanek Erzsébet. Öt gyermekük ismert:
Irénke, Elemér,  Erzsébet, Lajos, Mariska. Elemér fiatalon meghalt,  Erzsébet Dr.Vajda Lajos felesége lett és Béla, Tibor, Sándor gyermekeik ismertek. Lajos felesége Zsiga Ida. Leszármazottaik nem ismertek.

Daniel Vilmos (1869-) Pesten végzett jogot, majd közigazgatási tisztviselő volt.
Budán éltek a Zápor utcában. Gyermektelenek voltak. 

Kapcsolatok 
Nem tudni, hogy a messze szakadt családtagoknak milyen lehetőségük volt a kapcsolattartásra. Néhány adat, információ utal csak erre.
Például Eszter erdélyi nevelőintézeti tartózkodásában bizonyosan segítettek a kézdivásárhelyi rokonok.
1891-ben, Dániel temetésén a Kecskeméten élő Ádám és a Kézdivásárhelyen élő Sándor testvére is részt vettek.
Eszter gyermekeinek ill. unokáinak csak a tiszaroffi nyaralások idején volt kapcsolata az unokatestvérekkel. Ma egyetlen élő Jancsó rokont sem ismerünk ebből az ágból.
 

Leszármazottak 
 

Sztrányai Judit
a dédunokája


Sztrányay Enikő
a dédunokája


Sztrányay Eszter
a szépunokája

A mi Sztrányay családunk Jancsó Eszter emlékét, mint dédmamáét őrzi képekben és
genetikájában.

Az arcvonásokat a női és  férfi leszármazottak is, a telt alkatot női leszármazottak örökölték.

Sajnos csak két kép maradt meg róla. Egyik egy megyebál alkalmából, a másik nem sokkal halála előtt készült.


 

Sztrányay Imre, legkisebb leányuk Margit, Jancsó Eszter.

                                                                                                                      Sztrányay Miklós
 
  unokája                                                                                                  
                                                                                     KEZDŐLAP JAKAB CSFA